tuweni / org.apache.tuweni.evm / EVMExecutionStatusCode / UNDEFINED_INSTRUCTION

UNDEFINED_INSTRUCTION

UNDEFINED_INSTRUCTION (source)