tuweni / org.apache.tuweni.evm / EVMExecutionStatusCode / PRECOMPILE_FAILURE

PRECOMPILE_FAILURE

PRECOMPILE_FAILURE (source)