tuweni / org.apache.tuweni.evm / EVMExecutionStatusCode / BAD_JUMP_DESTINATION

BAD_JUMP_DESTINATION

BAD_JUMP_DESTINATION (source)