tuweni / org.apache.tuweni.ethclient / PeerRepositoryConfiguration

PeerRepositoryConfiguration

interface PeerRepositoryConfiguration (source)

Functions

getName

abstract fun getName(): String