tuweni / org.apache.tuweni.ethclient / HEADERS_RESPONSE_TIMEOUT

HEADERS_RESPONSE_TIMEOUT

const val HEADERS_RESPONSE_TIMEOUT: Long (source)