tuweni / org.apache.tuweni.eth / methodNotFound

methodNotFound

val methodNotFound: JSONRPCResponse (source)