tuweni / org.apache.tuweni.crypto.sodium / DetachedEncryptionResult / cipherText

cipherText

abstract fun cipherText(): Bytes! (source)

Provides the cipher text

Return
Bytes!: The cipher text.